قوانین قرارداد


 

 • قیمت و شرایط:
  • قیمت خودرو به صورت قطعی و مطابق شرایط فروش اعلامی شرکت با توجه به کد طرح در زمان انعقاد قرارداد می باشد.
  • کلیه هزینه ها ، مالیاتها، عوارض بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده خریدار و مصرف کننده گذاشته است، براساس قوانین، نرخ ها و تعرفه های سال جاری محاسبه شده است. در صورت تغییر این قوانین، نرخ ها و تعرفه ها در زمان تحویل خودرو، خریدار می پذیرد عین مبالغ مازاد تعدیلی را مطابق تعدیل و تغییرات حاصله به شرکت بپردازد.
  • زمان صدور فاکتور فروش، بر اساس تاریخ های پرداخت وجه توسط خریدار (از زمان دریافت وجه تا تاریخ تحویل خودرو) ، سود مشارکت و یا سود انصراف بر اساس کد طرح فروش قید شده در بالای این درخواست محاسبه خواهد شد.
 • نحوه پرداخت:
  • متقاضی آگاه و مطلع می باشد که باید وجوه پرداختی خود به شرکت را بصورت اسناد بانکی (چک بانکی رمزدار) در وجه "شرکت خودرو سازی کارمانیا" و یا (رسید دستگاه کارت خوان متعلق به دستگاه کارت خوان شرکت خودرو سازی کارمانیا )واریز نموده و شرکت در قبال پرداخت وجوه مذکور به هر شخص و یا حساب اشخاص دیگر، هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال او نخواهد داشت.
  • مبالغ پرداختی صرفاً پس از تایید امور مالی شرکت مبنی بر واریز وجه به حساب شرکت معتبر میباشد و لذا درج مشخصات هر گونه اسناد اعم از چک یا حواله بانکی اشتباه و یا واریز به حساب اشخاص ثالث (حتی عاملیت مجاز) تحت هر عنوان موجب بی اعتباری این قرارداد گردیده و تعهد و مسولیتی را متوجه شرکت نمینماید.
  • در صورت واریز وجه به حساب شرکت خودروسازی کارمانیا و تایید پرداخت آن توسط بانک عامل پیامک پذیرش به همراه شماره درخواست در سیستم شرکت خودروسازی کارمانیا حداکثر تا 72 ساعت برای خریدار ارسال خواهد شد. در غیر اینصورت و پس از مدت زمان اعلام شده خریدار میبایست جهت پیگیری وضعیت ثبت نام به سایت اینترنتی شرکت خودروسازی کارمانیا و یا نمایندگی محل ثبت نام مراجعه نماید.
  • شرایط پرداخت از طریق دستگاه O.S:
   • متقاضی باید وجوه اعلام شده را همزمان با امضا این فرم بعدا از طریق دستگاه خرید شرکت خودروسازی کارمانیا مستقر در نمایندگی، با کد پذیرنده ذکر شده در ابتدای فرم پرداخت نماید.
   • مطابقت کد پذیرنده و شماره مرجع مندرج در رسید دستگاه خرید با کد پذیرنده مذکور و شماره سند درج شده در جدول مشخصات پرداخت (در ردیفی که نوع سند پرداخت الکترونیکی قید شده) به عهده خریدار است. عدم تطابق متوجه شخص متقاضی می باشد.
  • شرایط و تعهدات:
   • متقاضی در مقابل تسلیم سند بانکی در وجه شرکت خودروسازی کارمانیا قابل پرداخت در تهران به نمایندگی مجاز ثبت نام، رسید کامپیوتری دریافت و آن را امضا می نماید. این فرم با مهر و امضا نمایندگی و بعد از تایید امور مالی شرکت که جز لاینفک این قرارداد می باشد، منعقد شده تلقی و دارای اعتبار است.
   • درخواست ثبت نام از تاریخ رسید فوق به شرط بدون نقص بودن سند بانکی فوق الذکر و وصول آن معتبر خواهد بود.
   • نمایندگی های مجاز ثبت نام به جز اسناد بانکی در وجه شرکت خودروسازی کارمانیا قابل پرداخت در تهران هیچ گونه وجه دیگری دریافت نخواهند نمود و در قبال دریافت اسناد بانکی، موظف به صدور رسید کامپیوتری و تحویل به خریدار می باشند. حق الزحمه نمایندگی مجاز توسط شرکت تامین و پرداخت می گردد، بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بر خلاف مقررات شرکت بوده و غیر مجاز می باشد و شرکت هرگونه مسولیتی در این خصوص را از خود سلب می نماید.
   • عدم ارائه نشانی دقیق محل سکونت و کد پستی 10 رقمی موجب بروز اشکال و تاخیر در صدور سند فروش و یا شناسنامه مالکیت خودرو در شماره گذاری میگردد، که تمامی مسولیت آن بر عهده خریدار خواهند بود.
   • ارائه مدارک احراز محل سکونت در شهرستان محل شماره گذاری، به عهده خریدار است.چنانچه خریدار مدارکی دال بر احراز سکونت خود ارائه ننماید و شماره گذاری خودروی ایشان به واسطه عدم ارائه مدارک لازم احراز سکونت به تاخیر بیافتد مسولیت هرگونه خسارت وارده احتمالی متوجه خریدار بوده و شرکت از این جهت هیچ گونه تعهدی ندارد.
   • خریدار تایید و اعلام می نماید که چنانچه مشخصات اعلامی با مشخصات هویتی و شناسنامه ای وی به هر دلیل انطباق نداشته باشد و به تشخیص شرکت مشخص گردد که ثبت نام مشارالیه از طریق سیستم، و ضوابط اعلامی بصورت عادی و طبیعی ممکن نبوده و بواسطه درج عمدی مشخصات هویتی بصورت غیر واقعی از نامبرده ثبت نام بعمل آمده است، قرارداد منعقده فی ما بین باطل و بی اثر بوده و شرکت صرفا ملزم است ظرف یک هفته پس از درخواست کتبی متقاضی، نسبت به استرداد وجه دریافتی ( بدون تعلق خسارت یا سود) به وی اقدام کند. خریدار همچنین اقرار و اعلام می دارد که حق طرح هرگونه ادعایی را اعم از حقوقی و کیفری در این مورد را از خود سلب و ساقط نمود.
   • در خصوص بروز اشتباه سهوی توسط خریدار در ثبت مشخصات هویتی به شرح بالا، خریدار کلیه تاخیرات حاصله در این خصوص را پذیرا بوده و مسولیت هرگونه خسارت وارده احتمالی متوجه شرکت نخواهد بود.
   • تمامی تماس ها، پیامک ها و مکاتبات عادی و قانونی با خریدار بر اساس تلفن و آدرس و پست الکترونیکی اعلام شده توسط خریدار انجام میگردد. هر مکاتبه ای که از طرف شرکت به نشانی خریدار به وسیله پست الکترونیکی ارسال شود و یا از طریق تلفن های اعلام شده در قرارداد ارتباط برقرار و یا پیامک ارسال شود. ابلاغ شده تلقی خواهد شد و خریدار موظف است تغییر در آدرس پستی و الکترونیکی ، تلفن ثابت و همراه خود را سریعا توسط نمایندگی مجاز مربوطه طی فرم مشخص شده به اطلاع شرکت برساند.
   • خریدار به این موضوع که سند مالکیت خودرو به نام و مشخصات مندرج در این قرارداد صادر خواهد شد واقف است.
   • تغییر نام به شخص ثالث تا قبل از صدور دعوتنامه فقط یکبار قابل انجام میباشد و هزینه های احتمالی مرتبط به تغییر نام اعم از حقوق دولتی و دفاتر اسناد رسمی و غیره بر عهده خریدار میباشد و در این خصوص هیچ گونه مسولیتی متوجه شرکت نمیباشد. بدیهی است تغییر نام به شخص ثالث پس از صدور سند به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
   • تحویل خودرو به خریدار و یا نماینده قانونی وی با ارائه مدارک احراز هویت قانونی خریدار به همراه وکالت نامه رسمی نماینده قانونی او انجام می پذیرد.
   • در صورتیکه وجوه پرداختی به شرکت کلا و یا جزئاً به هر طریق یا به دستور مقام قانونی و به هر دلیلی توقیف و مآلا متعلق حق غیر قرار گیرد، درخواست خرید خودرو فسخ شده و از جمیع جهات از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت در قبال خریدار هیچ تعهدی نداشته و خریدار حق هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط مینماید.
   • خودروی تحویل گرفته شده توسط خریدار به هیچ عنوان قابلیت عودت نداشته و خریدار با اطلاع کامل از این موضوع مبادرت به تحویل خودرو نموده است و حق فسخ قرارداد را پس از تحویل خودرو از خود سلب مینماید.
   • چنانچه چک های خریدار (جهت مراحل پرداخت بعدی) در موعد مقرر وصول نشوند، به منزله انصراف خریدار تلقی شده و فسخ این درخواست بصورت کتبی به اطلاع خریدار خواهد رسید و شرایط انصراف اعمال خواهد گردید و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مینماید.
  • شرایط تحویل:
   • تحویل خودرو بر اساس اولویت اول رنگ انتخابی خریدار خواهد بود و در صورت عدم امکان، با هماهنگی قبلی به ترتیب از رنگ های اولویت دوم و سوم تحویل خواهد شد که در زمان تکمیل وجه نهایی (صدور دعوتنامه) به اطلاع خریدار خواهد رسید و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.
   • خودرویی که به خریدار تحویل می گردد بر اساس مدل و مشخصاتی خواهد بود که شرکت در زمان تحویل تولید می نماید. مشخصات و لوازم درج شده در کاتالوگ ها، تبلیغات و بروشورها ممکن است با خودروی تولیدی تفاوت نماید و خریدار حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
   • مشخصات فنی و سایر امکانات و تجهیزات خودروی در خواست شده در زمان تحویل ملاک قطعی بوده که شرکت متعهد است در زمان ثبت نام لیست اقلام و بهای آپشن را به خریدار ابلاغ نماید و در صورت مغایرت آن زمان تحویل با مشخصات قید شده در روز ثبت نام، مابه التفاوت قیمت قطعی نهایی خودرو تحویلی از بابت کسری و با افزایش بعضی از تجهیزات و آپشن ها از طرفین قابل برگشت یا دریافت می باشد. چنانچه تغییری در آپشن های اعلام شده در بند مشخصات خودرو در این درخواست لازم باشد این تغییر به اطلاع خریدار خواهد رسید.
   • زمان تحویل خودرو  طبق طرح فروش میباشد.
   • در صورت تاخیر در تحویل خودرو پس از موعد تحویل، خسارت دیرکرد در تحویل به صورت سود مشارکت بعلاوه 1% ماهیانه محاسبه و پرداخت میگردد. لذا هیچگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از جمله عدم النفع، تعدیل قیمت و سایر خسارات در موارد مشابه (ازتاریخ مندرج در قرارداد تا تاریخ تحویل) به خریدار تعلق نمیگیرد.
   • خریدار متعهد میگردد حداکثر پس از 72 ساعت از اعلام شرکت و یا نمایندگی های آن مبنی بر آماده ی تحویل بودن خودرو، نسبت به تحویل خودرو از محل اعلام شده توسط شرکت اقدام نماید. در غیر اینصورت هرگونه اسیب دیدگی و یا خسارت وارده به خودرو به عهدهی خریدار بوده و شرکت در قبال آن مسولیتی نخواهد داشت. در ضمن شرکت می تواند بابت هزینه های وارده ناشی از تاخیر در تحویل گیری و ماندگاری خودرو توسط خریدار از قبیل هزینه ی نگهداری خودرو، بارگیری و حمل مجدد و انتقال خودرو به پارکینگ های عمومی و غیره به عنوان خسارت مقطوع دریافت نماید.
   • در فاصله زمانی از صدور فاکتور فروش توسط شرکت تا ارائه اسناد شماره گذاری و نصب پلاک، تاخیرات و مسائل مربوط به آن بعهده شرکت نمی باشد.
   • خریدار می بایستی از وضعیت پلاک تخصیص یافته اطلاع حاصل نموده و در صورت تخصیص پلاک فکی قیچی نشده، با در دست داشتن سند خودرو و کارت ملی خود .به مرکز شماره گذاری (راهور ناجا) که پلاک ایشان در آن نگهداری میشود مراجعه و فیزیک پلاک خود را دریافت نماید. لازم به ذکر است مسولیت تاخیر در دریافت پلاک فکی از سوی خریدار متوجه ایشان بوده و شرکت از این حیث هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
   • نمایندگی مجاز به تحویل خودرو به خریدار بدون نصب پلاک انتظامی نمی باشد. همچنین خریدار نیز نباید بدون نصب پلاک، خودرو را از نمایندگی خارج نماید. در صورت دریافت خودرو بدون پلاک انتظامی توسط خریدار کلیه عواقب و خسارات احتمالی ناشی از خروج خودرو بدون پلاک انتظامی به عهده خریدار بوده و شرکت در این زمینه مسولیتی نخواهد داشت.
   • خریدار به شرکت اختیار می دهد خودروی مورد معامله را قبل از تحویل نزد بیمه گر منتخب خود بیمه شخص ثالث و هزینه آن مطابق بند 1-1) در قیمت فروش خودرو لحاظ شده است.
   • حقوق خریدار از جهت عیب و نقص خودرو تحویل شده یا عدم مطابقت آن با اوصاف و شرایط قرارداد به هر شکل، صرفا براساس مفاد این قرارداد و قانون و آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو خواهد بود.
   • خریدار در خصوص رفع عیوب احتمالی مشمول گارانتی قبل از مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش طرح هرگونه دعوی را از جانب خود سلب و ساقط می نماید.
  • شرایط انصراف:
   • خریدار حق فسخ درخواست فروش را پس از تخصیص خودرو نخواهد داشت.
   • چنانچه درخواست خرید در زمانی کمتر از یکماه از زمان تکمیل وجه مرحله اول توسط خریدار فسخ گردد، سود انصراف به خریدار تعلق نخواهد گرفت و خریدار طرح گونه دعوی را از جانب خود سلب و ساقط می نماید.
   • در صورت فسخ درخواست خرید از سوی خریدار و عدم تحقق بندهای ‏5-1) و ‏5-2)، سود انصراف بسته به تاریخ هر پرداخت تا زمان انصراف محاسبه و به خریدار به همراه اصل مبلغ پرداختی طی حداکثر 20 روز کاری پرداخت خواهد گردید. در صورت فسخ این درخواست خرید، سود مشارکت محاسبه نخواهد گردید.
  • فورس ماژور:
   • در صورت بروز حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ، سیل، جنگ ، آتش سوزی، تحریم های اقتصادی و بین المللی که موجب عدم تحویل قطعات خودرو از سوی کمپانی سازنده و یا وضع مقررات جدید ممنوعیت ورود قطعات خودرو که شرکت را از انجام تعهدات موضوع قرارداد باز می دارد بدواً شرکت موظف است بلافاصله مراتب را کتباً به خریدار اطلاع دهد. در این حالت مشارکت تا رفع وضعیت فورس ماژور به حالت تعلیق درآمده و مدت فورس ماژور از زمان وقوع تا رفع حالت فورس ماژور به مدت قرارداد افزوده میگردد. در صورت تداوم وضعیت فورس ماژور بیش از یک ماه، هر یک از طرفین مجاز خواهد بود تا نسبت به فسخ یک جانبه مشارکت اقدام نماید. ضمن آنکه شرکت ملزم به پرداخت وجه دریافتی خریدار و نیز سود دوره مشارکت تا تاریخ ایجاد شرایط فورس ماژور می باشد.
  • توزیع نسخ:
   • این درخواست خرید در 3 نسخه تهیه و تکمیل گردیده که پس از امضای طرفین هر یک در حکم واحد میباشند و بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و یا شکایتی در خصوص آن از خریدار سلب می گردد.

 

scroll up