قطعات غیر اصلی (Non-genuine parts)

قطعات غیر اصلی ممکن است دقیقاٌ شبیه قطعات اصل باشند، اما توسط شرکت BYD ساخته ، انتخاب وتایید نشده باشند. این نوع قطعات  همانند قطعات اصلی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از وسیله نقلیه شما هرگز توسط شرکت BYD و خودروسازی کارمانیا مورد آزمایش قرار نگرفته است و لزوماً نمی توانند ویژگی های کیفیت و ایمنی مشابه با یک قطعه اصلی را داشته باشند.

لذا ممکن است در تعمیرگاههای غیر مجاز ، جهت انجام تعمیرات خودروی شما بدون اطلاع شما ، از قطعات غیر اصلی استفاده گردد. بنابراین آگاهی از نحوه تشخیص قطعات غیر اصلی مهم بوده و بدین منظور در ذیل انواع مختلف قطعات غیر اصلی توضیح داده می شود:

 

  • قطعات مخصوص بازار غیر هدف: (Parallel parts) این قطعات توسط شرکت BYD یا با تأییدیه آن ساخته شده است، اما لزوماً برای خودروهای داخل ایران تولید نمی شوند و در عین حال از طریقی به جز شرکت کارمانیا وارد کشور شده و مورد تائید زنجیره تامین کارمانیا نیستند.

 خطر ایجاد شده در صورت استفاده از  قطعات موازی ، امکان مناسب نبودن این قطعات از نظر فنی برای خودروهای BYD  داخل ایران می باشد و استفاده از این قطعات ممکن است منجر به ایجاد مشکل عدم تطابق در خودرو و بروز ایرادات فنی گردد.

 

  • قطعات تقلبی: (Counterfeit parts): قطعات تقلبی که بطور غیر قانونی به عنوان قطعات اصلی فروخته می شوند ، ممکن است جهت فریب مشتریان با شماره سریال و لوگو شرکت BYD یا خودروسازی کارمانیا تولید و بسته بندی شوند. استفاده از این قطعات ممکن است باعث ایجاد مشکلات و خطرات بسیار بزرگ  و جبران ناپذیر گردد ؛ چرا که بیشتر قطعات تقلبی با هزینه پایین و مواد اولیه بی کیفیت و بدون داشتن استانداردهای لازم تولید می شوند .

 

  • قطعات دست دوم یا بازسازی شده:(Salvaged parts)  این قطعات از یک خودرو آسیب دیده یا در معرض خرابی ، دمونتاژ شده و پس از شستشو ، سرویس مجدد یا بازسازی در تعمیر خودرو دیگر مورد استفاده قرار می گیرند، خطر استفاده مجدد این قطعات این است که آنها ممکن است در استفاده قبلی به دلیل تصادف، ضربه، سایش ، پاره شدن و یا  عوامل دیگر دچار آسیب دیدگی شده و عملکرد صحیحی روی خودرو نداشته باشند.

 

  • قطعات تولیدی توسط شرکت های متفرقه:(After Market parts)  این قطعات توسط شرکت BYD  یا کارمانیا تولید نشده بلکه توسط یک شرکت دیگر به عنوان یک قطعه متفرقه به تجهیزات موجود خودرو و یا به عنوان یک جایگزین برای یک قطعه اصلی تولید شده است. استفاده از این قطعات متفرقه منجر به ایجاد ریسک و خطر می گردد ؛ زیرا آنها توسط شرکت BYD  و کارمانیا مورد آزمایش و تست نهایی قرارنگرفته اند و لزوماً کیفیت و ایمنی قطعات مورد تائید و اصلی را ارائه نمی دهند .
scroll up