معرفی قطعات اصلی (BYD Genuine Parts)

قطعات اصلی که توسط شرکت خودروسازی کارمانیا برای ساخت خودرو شما استفاده شده است به عنوان بخش جدایی ناپذیر از وسیله نقلیه جهت رسیدن به استانداردهای با کیفیت بالای ایمنی و عملکرد فنی، مورد آزمایشهای سخت و مخصوص قرار می گیرند تا کیفیت رانندگی، عملکرد بخشهای مختلف خودرو و نحوه محافظت از جان سرنشینان تضمین گردد.

اگر وسیله نقلیه شما پس از وقوع تصادف و یا در حین سرویس تعمیر و نگهداری خودرو نیاز به تعویض قطعات داشته باشد، ضروری است که قطعات اصلی (Genuine) روی خودرو نصب شوند. به یاد داشته باشید قطعات اصلی و مورد تایید BYD را تنها می توانید از طریق زنجیره مجاز تأمین قطعات شرکت کارمانیا تهیه کنید و در صورت تهیه قطعه از تامین کننده های متفرقه، ممکن است خودروی خود را در معرض ریسک آسیب جدی و جان خود و سرنشینان را در معرض خطر قرار دهید.

scroll up