تعریف واژه گارانتی و سیاست های گارانتی برای انواع مدل های خودروی BYD

واژه گارانتی  به مجموعه  تعهداتی  گفته  می شود که  شرکت خودروسازی کارمانیا  در  قبال   وقوع  هرگونه  ایراد  ناشی از کیفیت  نامطلوب مواد  و یا فرآیند  نامناسب ساخت محصول  خود ، تحت شرایط و  زمان خاص ، جهت رفع آن  چه  از طریق تعمیر  و چه  از  طریق تعویض بر عهده می گیرد . در این حالت هزینه های تحمیل شده بر عهده شرکت خودروسازی کارمانیا است .

scroll up