امداد مرکزی تهران و حومه

مشتریان محترم در استان تهران جهت درخواست خدمات امدادی در ساعات کاری (8 تا 17) میتوانند با پذیرش تعمیرگاه مرکزی تهران به شماره 02144998751 داخلی 8103 و یا شماره موبایل 09018734502 تماس حاصل نمایند تا کارشناسان امداد به محل اعزام و نسبت به رفع عیب خودرو اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین در خارج از ساعات اداری، چنانچه نقص خودرو به گونه ای باشد که نیاز به تعمیر اساسی در محل تعمیرگاه وجود داشته باشد، می بایست مشتریان با شماره 02164026 تماس حاصل نموده تا شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان خودرو را به  نمایندگی مرکزی تهران حمل نماید .

scroll up