راهنمای انجام سرویس های دوره ای و پکیج های سرویس

مشتریان محترم موظفند ظرف 6 ماه از تاریخ تحویل خودرو و در کیلومتر بین 2500 تا 3500 برای انجام سرویسهای دوره ای رایگان به یکی از نمایندگیهای مجاز کارمانیا مراجعه نمایند. نمایندگی مجاز موظف است موارد ذیل را بازدید و نسبت به تعویض روغن و فیلتر روغن و انجام کارواش اقدام نموده و امضای تایید مشتری را در فرم کنترل کیفی سرویس اولیه ثبت نماید.

 • تعویض روغن موتور
 • تعویض فیلتر روغن موتور
 • بازدید ظاهری از کلیه سیالات
 • بازدید باتری
 • بازدید عملگر دور آرام موتور
 • بازدید ظاهری کاتالیست
 • بازدید دریچه گاز
 • بازدید از کلیه اتصالات و شلنگ ها
 • بازدید سنسور اکسیژن
 • بازدید پدال و ترمز دستی
 • بازدید لنت و دیسک ترمز
 • بازدید سیستم تعلیق و فرمان
 • تنظیم باد تایر (4 چرخ)
 • بازدید سیستم سرمایش و گرمایش
 • تست با دستگاه عیب یاب
 • آچارکشی اتصالات شاسی و بدنه
 • کارواش

در صورت عدم مراجعه ظرف 6 ماه از تاریخ تحویل خودرو و یا گذر از کارکرد 3500 کیلومتر ، سرویس اولیه رایگان باطل و مشتری باید "نخستین بازدید آزاد" که از نظر فنی کاملا مشابه سرویس اولیه می باشد را در نمایندگی انجام و هزینه آن را پرداخت نماید.
همچنین در صورتی که خودرو به هر دلیل خواب بوده و ظرف 1 سال یا بیشتر استفاده نشده باشد، باید بمنظور جلوگیری از آسیب دیدن موتور و سایر قسمتهای خودرو، حتما نخستین بازدید آزاد برای آن انجام و سپس سرویس بعدی نیز در کارکرد 5000 کیلومتر انجام شود.

کلیه سرویسهای دوره ای تا کیلومتر 60 هزار (هر 5000 کیلومتر) تعریف شده و بعد از آن تکرار می شوند. درهر سرویس دوره ای، انجام یکسری اقلام ضروری بوده که اصطلاحا به آن ستاره دار گفته می شود و اقلام بعدی بصورت پیشنهاد به مشتری می باشد. در صورت امتناع مشتری از انجام اقلام ستاره دار، گارانتی بخشهای مرتبط با آن سرویس باطل می شوند. (بطور مثال در هر سرویس تعویض روغن و فیلتر ستاره دار می باشد، در سرویسهای 10 هزار، 20 هزار و ... تعویض فیلتر هوا و سوخت نیزستاره دار می باشد ؛ در کیلومتر 25 هزار تعویض فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک DCT نیز ستاره دار است ؛ در کیلومتر 50 هزار تعویض روغن و فیلتر گیربکس اتوماتیک DCT ستاره دار است و (...)
در هر سرویس علاوه بر اقلام ضروری و ستاره دار، یکسری موارد پیشنهادی نیز ارائه شده است که اجرت نفرساعتی هر کدام طبق استاندارد BYD تعیین شده و به تایید وزارت صنایع و سازمان حمایت رسیده است. مشتریان محترم می توانند فقط انجام سرویسهای ضروری و ستاره دار را انتخاب کنند. اما پیشنهاد ما به شما مشتریان محترم، انتخاب پکیج انجام سرویسهای دوره ای است تا کارشناس فنی موظف باشد کلیه اقلام مرتبط با آن سرویس را بازدید نماید.
این انتخاب چند مزیت بزرگ برای مشتری دارد:
اول آنکه مسئولیت فنی و حقوقی انجام بازدیدها بر عهده نمایندگی است. (بطور مثال اگر باد چرخها یا سطح کلیه سیالات در پکیج بازدید شده و بعد از خروج از نمایندگی، بخاطر کم بودن باد چرخ یا نشت سیالات، خودرو دچار مشکل و خرابی شود، کلیه مسئولیتها و هزینه ها از حساب نمایندگی کسر خواهد شد).
دوم آنکه طبق جدول ارسالی، اجرت انجام کلیه سرویسهای مندرج در پکیج با تخفیف 60 تا 70 درصد محاسبه شده، بطوریکه اختلاف بسیار ناچیزی با اجرت انجام سرویس در حالت بدون پکیج (فقط آیتمهای ستاره دار) دارد. لذا اکیداً پیشنهاد میشود در هر سرویس از پکیج استفاده نمایید تا همواره از سلامت خودروی خود مطمئن شوید.
 اجرت نفر ساعت برای نمایندگان گرید  A ، B و C متفاوت بوده و لذا قیمت نهایی انجام سرویس در نمایندگان با گرید مختلف و نیز انتخاب / عدم انتخاب پکیج ممکن است با هم متفاوت باشد.

scroll up