خدمات امداد در تهران و شهرستان ها

مشتریان محترم در استان تهران برای درخواست خدمات امدادی در ساعات کاری (8 تا 17) میتوانند با پذیرش تعمیرگاه مرکزی تهران به شماره های  02144998751 / 02144998752 / 02144998735 / 02144998736 داخلی 8103 و یا شماره موبایل 09018734502 تماس حاصل نمایند تا کارشناسان امداد به محل اعزام و نسبت به رفع عیب خودرو اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین در خارج از ساعات اداری، چنانچه نقص خودرو به گونه ای باشد که نیاز به تعمیر اساسی در محل تعمیرگاه وجود داشته باشد، می بایست مشتریان با شماره 02164026 تماس حاصل نموده تا شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان خودرو را به  نمایندگی مرکزی تهران حمل نماید.

مشتریان محترم در شهرستان ها  نیز در صورتی که شرکت خودرو سازی کارمانیا در شهر محل سکونتشان نمایندگی داشته باشد میبایست در ساعات کاری نمایندگی مجاز، با آن نمایندگی تماس حاصل کرده و درخواست امداد خود را اعلام نمایند و در صورتی که شرکت خودرو سازی کارمانیا در شهر محل سکونت مشتری نمایندگی مجاز نداشته باشد، مشتری به منظور استفاده از خدمات امدادی میبایست با شماره 09018734501 به عنوان شماره تماس پشتیبانی امداد کشوری تماس حاصل نموده و از خدمات امداد بهرمند شوند و در ساعات غیر اداری نیز  با شماره  02164026 تماس حاصل نموده تا شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان در اسرع وقت نسبت به حمل خودرو به نزدیکترین شهر دارای نمایندگی مجاز اقدامات لازم را لحاظ نماید.

scroll up