مراحل اخذ نمایندگی مجاز

جهت اخذ نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش، ابتدا فایل پیوست را دانلود نموده و پس از تکمیل جهت بررسی فرآیند آنرا به آدرس ایمیل Dealers@karmania-auto.ir ارسال نمایید.

 

فرم درخواست اخذ نمایندگی مجاز

 

 

scroll up