اولین برخورد نزديك و تست درایو خودروي تمام برقي ek1 توسط اصحاب رسانه خودرويي، اجتماعي و اقتصادي

 اولین برخورد نزديك و تست درایو  خودروي تمام برقي ek1 توسط اصحاب رسانه خودرويي، اجتماعي و اقتصادي
اولین برخورد نزديك و تست درایو خودروي تمام برقي ek1 توسط اصحاب رسانه خودرويي، اجتماعي و اقتصادي

 معرفی، تست درایو و اولین دیدار اصحاب رسانه های خودرویی، اقتصادی و اجتماعی با خودروی تمام برقی خودروسازی کارمانیا ek1، طی روز گذشته در دفتر و نمایشگاه مرکزی خودروسازی کارمانیا برگزار شد.

در طی این کنفرانس مدیرعامل خودروسازی کارمانیا "مهندس محسن برازوان" توضیحات کامل در ارتباط با خودروی برقی ek1 و نیز چشم اندازهای آتی خودروسازی کارمانیا را اعلام کرده و پس از آن اولین برخورد نزديك و تست درایو با اين خودرو توسط اصحاب رسانه صورت پذیرفت. اخبار مرتبط با این مراسم را می توانید در رسانه های خودرویی مشاهده نمایید.

scroll up