استاندارد (ECE) در خودرو برقی کارمانیا

استاندارد (ECE) در خودرو برقی کارمانیا
استاندارد (ECE) در خودرو برقی کارمانیا

استانداردهای اجباری از جمله موضوعات غیر قابل اغماض صنعت خودروسازی در تمامی جهان است. موضوعاتی مانند ایمنی، مصرف سوخت، انرژی و کیفیت از الزامات اجباری است که به‌دلیل ارتباط مستقیم با جان مصرف‌کنندگان، هیچ قصوری در اجرای آن پذیرفته نیست. ایمنی خودرو در کشورهای اتحادیه اروپا عمدتا توسط استانداردهای بین المللی و قوانین تدوین شده توسط اتحادیه اروپا (EU) و انجمن اقتصادی ملی اروپا (UN ECE) وضع گردید. در سال ۱۹۸۵هماهنگی بین المللی در استانداردهای خودرو جهت از بین بردن موانع، توسط UN ECE تحت نظارت گروه انجمن حمل و نقل داخلی در ژنو آغاز شد. این کار دستورالعمل مشخصی را برای سیستم تاییدیه خودروها (تاییدنوع) بر اساس قوانین UN ECE فراهم کرد.

اتحادیه اقتصادی اروپا (ECE) به هدف ایجاد یک سیستم واحد براساس طراحی خودروها، قوانینی وضع کردند. مقررات سازمان ملل برای خودروها، سیستم های آن ها و قطعات و تجهیزات شامل الزاماتی مربوط به جنبه های ایمنی و زیست محیطی است. این قوانین شامل استانداردها و آزمون هایی است که تمامی خودروهای تولید شده در اروپا و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از آن تبعیت می‌کنند. اتحادیه اقتصادی اروپا (ECE) برای افزایش کیفیت و ایمنی خودروها، سالانه استانداردهای مربوطه را به روز کرده و قوانین سخت‌گیرانه‌تری را وضع می‌کنند. این استانداردها شامل آزمون ها و الزامات مربوط به استحکام بدنه و قطعات خودرو، موارد فنی و موتور خودرو، آلایندگی خودرو ها، موارد مربوط به دید مستقیم و غیر مستقیم و غیره می‌باشد.

خودروهایی که با استانداردهای ECE سازگار هستند Emark دریافت می‌کنند. گواهینامه E، یک گواهی تاییدیه است که نشان می‌دهد اجزا، سیستم ها، قطعات و واحدهای فنی مجاز وسایل نقلیه موتور و تریلر مطابق با معیارهای پذیرفته شده در چارچوب دستورالعمل‌های مربوطه اتحادیه اروپا و سازمان ملی استاندارد ایران هستند. وظیفه صدور Emark برعهده مراجع صدور از کشورهای مورد تایید است. این مراجع تنها آزمون‌هایی که در آزمایشگاه‌های معتبر دنیا انجام شده باشد را قبول دارند. مطابق قوانین سازمان ملی استاندارد ایران، خودروسازان می‌توانند به جای دریافت Emark و ارائه استانداردهای ECE، آزمون های مربوطه را در آزمایشگاه های معتبر داخل کشور نیز انجام دهند.

از مزایای Emark:

  1. همخوانی با استانداردهای اروپایی برای دریافت گواهینامه
  2. دسترسی بازار به بازار اتحادیه اروپا و سایر مناطق تحت پوشش قوانین UN ECE
  3. بالا رفتن فرصت رشد
  4. الزام خودروساز به بالا بردن کیفیت ظاهری و فنی خودروها جهت پاس کردن آزمون های مورد نظر
  5. اطمینان خریدار از ایمنی، راحتی، حفظ محیط زیست خودرو
  6. افزایش فروش محصول

شرکت خودروسازی کارمانیا با تولید و ارائه اولین خودرو برقی گامی متفاوت در صنعت حمل و نقل این کشور نهاد. خودروی برقی کارمانیا، کلیه استانداردهای لازم را در سال 2020 براساس آخرین Revision ها در آزمایشگاه های معتبر خارج از کشور مانند IDIADA و TUV SUD پاس کرده است. این خودرو با دریافت Emark های لازم از مراجع صدور MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO از کشور اسپانیا و RDW از کشور هلند، اطمینان لازم به مشتریان را در خصوص کیفیت و سلامت این خودرو می‌دهد.

scroll up